Privacy policy

Wie ?
 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die worden verwerkt via de website en in het kader van de hoofdactiviteiten van de Verwerkingsverantwoordelijke. De verwerkingsverantwoordelijke is Lokaal BV, met maatschappelijke zetel te 8540 Deerlijk, Veldstraat 18, met ondernemingsnummer BTW BE 0673.503.860, met als contactpersoon meneer Bert Destoop (info@couvert.be) (hierna “Lokaal BV”, “Wij”, of de “Verwerkingsverantwoordelijke” of " Couvert.be").

De Verwerkingsverantwoordelijke doet het mogelijke om uw privacyrechten zo goed mogelijk te respecteren. De Verwerkingsverantwoordelijke leeft hierbij de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (hierna “GDPR”) na en/of iedere toekomstige of aanvullende wetgeving die van toepassing is.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Lokaal BV of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Lokaal BV levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal  de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Lokaal BV kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Couvert.be geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Couvert.be kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Couvert.be verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Welke gegevens verzamelen we en waarom?

Je deelt gegevens met ons op verschillende manieren, zoals bij het plaatsen van een bestelling, het aanmaken van een account, het inschrijven op onze nieuwsbrief, of door het bezoeken van onze website. We verzamelen deze gegevens om onze diensten te kunnen leveren en om je een optimale gebruikerservaring te bieden.

Anonieme gegevens: We verzamelen anonieme gegevens zoals IP-adres, surfgedrag, herkomst en zoektermen om onze website te verbeteren.

Je account: Bij het aanmaken van een account slaan we informatie op zoals je naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en aflever- en betaalgegevens. Deze gebruiken we om je bestellingen te verwerken en om je een persoonlijke gebruikerservaring te bieden.

Online bestellen of reserveren: Voor het verwerken van je bestelling of reservering hebben we informatie zoals je naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en telefoonnummer nodig. Deze gebruiken we voor levering, facturatie en klantenservice.

Inschrijven op de nieuwsbrief: Als je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief, vragen we je naam, e-mailadres en taalvoorkeur. Zo blijf je op de hoogte van onze acties, promoties en evenementen.

Marketing: We gebruiken je persoonsgegevens ook voor direct marketing, mits je hiervoor toestemming hebt gegeven. Je kunt je altijd afmelden voor marketingcommunicatie.

 Rechten

Recht van inzage
U hebt het recht om op elk moment kosteloos kennis te nemen van de persoonsgegevens die wij verwerken van u.

Recht van verbetering, verwijdering en beperking
U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Lokaal BV. Daarnaast heeft u steeds het recht om Lokaal BV te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht van verzet
U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u zelfs geen redenen op te geven.

Recht van vrije gegevensoverdracht
U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan Lokaal BV in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen.

Recht van intrekking van de toestemming
Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

Uitoefening van uw rechten
U kan uw rechten uitoefenen door Couvert.be daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@couvert.be of per post, door middel van een brief te versturen naar de zetel van Lokaal BV, mits bijvoeging van een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart of een ander document waarmee u geïdentificeerd kan worden. Deze identificatiegegevens zullen enkel gebruikt worden om u te identificeren overeenkomstig de GDPR, daarna gewist en voor geen andere doeleinden gebruikt worden.

Recht om klacht in te dienen
U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail:  contact@apd-gba.be.


Cookies

Tijdens uw bezoek aan onze website kunnen er cookies op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Deze cookies worden alleen gebruikt om de functionaliteit van de website te verbeteren en uw gebruikerservaring te optimaliseren. U kunt het gebruik van cookies blokkeren of beheren via de instellingen van uw internetbrowser.

Wijzigingen

De Verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op enig moment te wijzigen door kennisgeving hiervan aan gebruikers op deze pagina. We raden u aan om deze pagina vaak te controleren op eventuele wijzigingen. De datum van de laatste wijziging wordt onderaan de pagina aangegeven.

Datum laatste wijziging : 08/02/2024

Slide