Nieuwe codex dierenwelzijn

Nieuwe codex dierenwelzijn

Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) heeft een nieuwe dierenwelzijnswet voorgesteld. De codex brengt bestaande en nieuwe dierenwelzijnsregels samen: zo zouden dierenmarkten en het thuis slachten van bepaalde dieren verboden worden en zouden alternatieve sancties, zoals verplichte training en oriëntatie, kunnen worden opgelegd aan degenen die dieren pijn of leed bezorgen. 

Volgens minister Weyts speelt Vlaanderen met de wetgeving een voortrekkersrol op het vlak van dierenwelzijn. "Dit is een belangrijke mijlpaal voor het dierenbeleid", zegt Weyts. “We hebben de code letterlijk herschreven. Zo kunnen we veel vermijdbaar dierenleed effectief voorkomen."

De Codex, die de huidige dierenwelzijnswet vervangt, is gebaseerd op de opvatting dat elk dier een levend wezen is met specifieke emoties, behoeften en intrinsieke waarden. Daarom moeten dieren adequaat worden beschermd. Wie dit niet doet en nalatig is met dieren kan in eerste instantie gestraft worden. Personen die volksgebruiken organiseren, zoals hanengevechten, ganzenrijden of visjesdrinken krijgen zijn geen uitzondering: ze moeten ook het dierenwelzijn respecteren en hun praktijken indien nodig aanpassen.

Verder wil de minister komaf maken met bepaalde praktijken. De huidige kippenkooien moeten ingeruild worden voor volièresystemen met vrije loop, mensen mogen schapen, geiten of varkens niet meer thuis slachten, dierenmarkten mogen niet meer plaatsvinden, lijmvallen en elke seksuele handeling met dieren worden verboden en weidedieren moeten permanent gebruik kunnen maken van beschutting. Elk slachthuis dient voortaan een camera te hebben, dieren die in het wild gevangen zijn mogen niet gehouden worden, en in elke politiezone moet iemand aangeduid worden als verantwoordelijke voor dierenwelzijn.

Ook interessant

Toon alle berichten
Slide